Vraagbundeling glasvezel in ons gebied

Beste bewoner van De Kraats en Nergena,

Eind april begint de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel voor snel internet. Daarvoor ontvangt u informatie thuis en worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd.

De aanleg van glasvezel in ons gebied is van groot belang voor ondermeer de leefbaarheid en de economie. Als begin juli 2018 meer dan 50% van de bewoners heeft gekozen voor aansluiting gaat de aanleg van start.