Veiligheid

Veiligheid en schoon buitengebied

Voor de bewoners van het buitengebied De Kraats en Nergena is een veilig en schoon woon- en werkgebied zeer belangrijk. De zorg voor een veilig en schoon gebied ligt naast de politie, de brandweer en de Gemeente Ede, ook bij onze bewoners. Zie voor het melden van onveilige situaties en afvaldumpingen de Noodnummers hiernaast en de nuttige telefoonnummers.

Keurmerk

Onze Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena, de politie, de brandweer, LTO Noord en de Gemeente Ede hebbben in 2017 een project opgestart om voor het buitengebied De Kraats en Nergena te komen tot een Keurmerk Veilig Buitengebied. Burgemeester Rene Verhulst reikte op dinsdag 11 februari in theehuis ’t Groene Veld aan de Maanderdijk de certificaten Keurmerk Veilig Buitengebied voor dit buitengebied uit. Lees meer over uitreiking.Op de foto v.l.n.r. Roel Schouten (brandweer), Peter van den Berg (politie), René Verhulst (gemeente Ede), Jacob Vos (Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena) en Reyer Achterstraat (LTO)