Tweede gebiedsbijeenkomst Binnenveld op 15 juni 2022

Op 10 februari organiseerde Bureau Wing een eerste informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen die op ons gebied afkomen. Na deze bijeenkomst zijn zij verder in gesprek gegaan met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. Er is daarnaast in verschillende themagroepen gewerkt aan het onderzoeken van de opgaven op het gebied van mobiliteit, stikstof, woningbouw, energietransitie en landbouw. De opgehaalde inzichten vormen input voor een toekomstige gebiedsvisie en worden eind juni gepresenteerd aan de raden van de betrokken overheden. Daarmee is deze fase van de gebiedsaanpak afgerond.

Als vervolg hierop wordt er een tweede gebiedsbijeenkomst georganiseerd om belangstellenden te informeren over de ontwikkelingen van het Binnenveld en de resultaten van de themagroepen. Het is mogelijk om fysiek aanwezig te zijn op locatie of om de bijeenkomst online te volgen (online is het programma wat beperkter tot het plenaire gedeelte). U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Het programma start plenair met een presentatie van de resultaten. Daarna is er een markt waar u de mogelijkheid heeft om bij de verschillende ‘kraampjes’ in gesprek te gaan over de thema’s; energie, mobiliteit, stikstof en natuurherstel, toekomstgerichte landbouw, wonen en kennis én de experimenten. Er wordt weer plenair afgesloten.

Er is beperkt plek op locatie, dus aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier.

Wanneer? 15 juni 2022
Locatie: Theehuis ’t Groene Veld, Maanderdijk 6a, 6718 NG EDE
Online: Via de link die we enkele dagen voor de bijeenkomst via mail zullen delen.
Hoe laat? 19.30 inloop en 20.00 uur starten
Einde: 21.30 uur

Woont u dichtbij? Kom dan met de fiets, er is beperkt parkeerruimte beschikbaar.