Organisatie

Bestuur

Naam Functie  
Jacob Vos Voorzitter e-mail
Ria Adams Secretaris e-mail
Arlette Lens Penningmeester e-mail
Heereluurt Heeres Bestuurslid / Website e-mail
Peter van Beek Bestuurslid e-mail

Vertegenwoordiging

Naam Vertegenwoordigt
Jacob Vos Harnsesteeg, Dreeslaan, Maanderdijk 1 en 3
Ria Adams Slagsteeg
Magriet Achterhof en Heereluurt Heeres Harnsedijkje, Krommesteeg vanaf Harnsesteeg
Gerlinde van Vilsteren Vier-Morgenweg, Krommesteeg tot Harnsesteeg
Jeanet Fluit Rijnsteeg
Jan van Haren Wageningse deel van De Kraats
Evert Jan Adams Dijkgraaf vanaf Kraatsweg tot ‘Schoonhoven’
Hennie Jochemsen Langesteeg en Dijkgraaf vanaf ‘Schoonhoven’
Arlette Lens Zuiderkade, Spitsbergenweg
Reyer Jochemsen Dickenesweg, Harsloweg, Zwartesteeg
Jenneke Groeneveld Maanderdijk
Arco van Steenbergen Kraatsweg, Veendersteeg
Corné ten Veen Dijkgraaf vanaf Kraatsweg tot Maanderdijk
Corina van de Pol Bennekomsekade, Veensteeg, Eemweg, Meentweg
Jan en Marianne Verhoeks Zuiderkade (vanaf 41), Wolfsdijk, Maanderbroekweg
Peter van Beek Dragonderweg, Valleiweg, Meentdijk

Overig

Naam Omschrijving
Rinus Boortman Wijkbeheer
Gerben Algra en Sander Veldhuizen Politie
Matthijs Hovestad Toezicht gemeente Ede
Joop en Ria Adams App groep beheerder
Henk van Hoef Zwerfafvalbrigade

Statuten en huishoudelijk reglement

Bekijk hier de statuten:
Afschrift Statutenwijziging Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena (PDF)

Bekijk hier het huishoudelijk reglement:
Huishoudelijk reglement (PDF)