Snel internet in de Regio FoodValley

Beste medebewoner van ons gebied,

Op dinsdag 5 juli 2016 is er een bijeenkomst geweest over de stand van zaken van de aanleg van snel internet in de Regio FoodValley. Op dit moment zijn CIF en de gemeenten in dit gebied bezig om convenanten over de aanleg af te sluiten. Er moeten afspraken gemaakt worden over onder meer de leges en de diepte van de glasvezel. CIF is een beleggingsfonds en haar dochter CIF Operator rolt breedband infrastructuur uit in grote delen van Nederland.

Zelf initiatief nemen
Belangrijk voor de realisatie van het snelle internet is dat de bewoners van ons gebied zelf het initiatief daarvoor nemen. Gemeenten en provincie mogen dat niet. Binnen een gebied moet 50-60% van de bewoners bereid zijn om voor een aansluiting op dat snelle internet te willen betalen. Zoals het er nu uitziet vraagt dat een investering van € 9,95 per maand . Daar staan besparingen tegenover zoals alles in 1 pakket van internet, TV en telefonie. Het geheel geeft een vrije keuze van een provider.
De aanleg gaat tot in de meterkast van elk huis. Naast het maandbedrag zijn er geen andere kosten aan verbonden! Later aansluiten blijft vanzelfsprekend mogelijk maar geeft een extra investering.

Enquête
Inmiddels zijn al een groot aantal enquêtes binnen. Dank voor het invullen. Mochten jullie deze nog niet hebben ingeleverd, wil je dat dan zo spoedig mogelijk doen? Eind juli 2016 worden de enquêtes verwerkt en brengen wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte van de resultaten.

Ambassadeurs
Veel bewoners van ons gebied kennen de voordelen van snel internet al. Dit geldt niet voor iedereen. We vinden het belangrijk dat onze bewoners goed geïnformeerd zijn en worden om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken rond de aanleg. Daarvoor zijn ambassadeurs nodig. Zij gaan bewoners in het gebied van FoodValley voorlichten over snel internet.
De ambassadeurs worden op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen en geholpen bij hun voorlichting en informatiecampagne met voorlichtingsmateriaal (flyers, film) en bijeenkomsten. Voor ons gebied zoeken we ambassadeurs.
Daarvoor kun je je opgeven bij onze secretaris Ria Adams. Geef daarvoor je naam, email adres, telefoonnummer, buurt/stegen, en of deze informatie mag worden gedeeld met CIF.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena en de leden van de Commissie Snel Internet De Kraats en Nergena.