Wie ruimt die rotzooi op?

Zwerfafval is al het afval dat rondslingert op plekken die daar niet voor bestemd zijn. Bijvoorbeeld op straat, in de berm, op het strand of in ons gebied. Wellicht is het voor u ook een doorn in het oog. Hier een blikje en daar een flesje. En inderdaad, bij het mooie landschap/natuur van ons gebied, De Kraats en Nergena, hoort geen zwerfafval. Een groepje vrijwilligers wil zich inspannen om hier verbetering in aan te brengen. Gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn daar nauw bij betrokken. Na de zomervakantie (medio september) hoopt deze groep onder de naam zwerfafvalbrigade (ZAB) een begin te maken met opruimen.

We kunnen overigens best nog wel wat hulp gebruiken. Meehelpen is vrijblijvend! U ontvangt namelijk een mailtje wie wanneer gaat ruimen, daarbij kunt u zelf, van keer tot keer, bepalen of u zich daarbij aansluit. Eén van de vele Nederlandse spreekwoorden luidt immers: als de ene hand de andere wast worden ze beide schoon. Of met een ander spreekwoord: vele handen maken licht werk.
Vragen/opmerkingen of als u zich wilt aanmelden dan kunt u een mail sturen naar: beheer.zabdekraats@outlook.com

Met vriendelijke groet,
H. van Hoef (coördinator zwerfafvalbrigade)