Klompenpaden

Harsloërpad

Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. In het gebied De Kraats en Nergena is eind 2011 een klompenpad aangelegd. Dit pad, genaamd het Harsloërpad, is ongeveer 13 kilometer lang en sluit aan de oostzijde aan op een ander klompenpad, het Breukerengpad. Het Harsloërpad gaat langs plaatsen waar kastelen en landgoederen stonden, langs uniek blauwgrasland en beschermd weidevogelgebied. Het Harsloërpad is ongeveer 13 km lang maar kan ingekort worden. Het Startpunt: Theeterras en Rustpunt In het Veld, Zwartesteeg 1, 6721 NA Bennekom. Zie voor meer informatie en een routekaart de website www.klompenpaden.nl