Publieksavond Klimaatverandering en Stikstofproblematiek

Vorig jaar kon de Stichting Milieuwerkgroepen Ede vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is, nodigen zij u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee onderwerpen die hoog op de agenda staan: klimaatverandering en stikstofproblematiek: ‘De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede’.

Er worden twee presentaties gegeven:

Prof. Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen University & Research, inhoudelijk actief betrokken bij de ‘UN-Panels on Climate Change’ (IPCC) over
Geobserveerde effecten versterken de urgentie voor maatregelen.
Pauze (koffie / thee)
Ir. Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland over ‘Stikstof, de crisis voorbij’. Jarenlang is er gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof met als doel om de natuurkwaliteit te verbeteren. In 2019 oordeelde de rechter dat de aanpak niet houdbaar was. Sindsdien worden er in dit grote dossiers slechts kleine stapjes gezet. Vergunningverlening is een groot probleem. Wat moet er gebeuren om uit de impasse te komen?

Datum, tijd & plaats:
Donderdagavond 18 november 2021, inloop vanaf 19:15 (coronacheck, ontvangst, koffie / thee), aanvang 20:00, Edesche Concertzaal, Amsterdamseweg 9, 6711 BE Ede, 0318 – 200 214