Première van de film “Hooiland”

De film “Hooiland” is een film over de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Binnenveld.

Het Binnenveld is een landbouwgebied tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen waarvan grote delen sinds 2018 opnieuw zijn ingericht als natuurgebied. Het gebied was door haar bijzondere ligging ooit het meest bloem- en vlinderrijke gebied van Nederland, maar door de modernisering van de landbouw veranderde de weilanden in grote eenvormige grasvlakten met weinig biodiversiteit. Door de bijzondere samenwerking van boeren, burgers, Staatsbosbeheer en overheden is een plan ontstaan voor het terugbrengen van de bijzondere oorspronkelijke hooilanden. In de periode 2018-2022 is de voedselrijke toplaag van een groot deel van ca. 350 ha aaneengesloten grasland afgegraven. Ook is een deel van de oorspronkelijke Kromme Eem hersteld. Zo is er een aangesloten natuurgebied ontstaan van ca. 530 ha. De natuur krijgt nu de kans om opnieuw te beginnen.

De film Hooiland begint met een historisch perspectief over het ontstaan van de oude hooilanden na de veenontginningen. Hierin zitten unieke beelden uit de archieven van lokale historische verenigingen. Aan het woord komt een 96-jarige voormalige boerenknecht die hier in de 2e wereldoorlog nog met de zeis de hooilanden heeft gemaaid. Hij vertelt hoe ongerept en mooi het gebied 80 jaar geleden was. Een ecoloog laat zien hoe het gebied tegenwoordig wordt beheerd en welke resultaten dat oplevert. En ook een lokale biologische melkveehouder geeft zijn visie op de Binnenveldse Hooilanden waar hij zelf een stuk van beheert. We zien hoe een kale afgegraven vlakte in luttele jaren kan veranderen in een botanische schatkamer vol leven. Het toont hoe veerkrachtig natuur kan zijn en hoe, door het creëren van de juiste omstandigheden, allerlei dieren, bloemen en insecten weer terugkeren in het hooiland. Toch zal het nog wel vele jaren duren voordat de blauwgraslanden en dotterbloem hooilanden van weleer zijn teruggekeerd.

Zie verder: mooibinnenveld.nl/premiere-film-hooiland/