Parklaan kan worden aangelegd

Parklaan kan worden aangelegd

De Gemeente Ede heeft met een drietal partners, de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), GNMF (Gelderse Natuur en Milieu Federatie) en een betrokken inwoner van Ede, afspraken gemaakt over een nieuw ontwerp en inpassing van de Parklaan in de omgeving. Op het zuidelijk deel komt meer ruimte voor bomen, een groene tussenberm en behoud van een open, cultuurhistorisch landschap. Zo konden de bezwaren van de drie partners en de betrokken bewoner worden ingetrokken en kan de Gemeente Ede starten met de realisatie.

In het eerste kwartaal van 2019 organiseert de Gemeente Ede een inloopbijeenkomst voor alle projecten in de stationsomgeving. Daarbij licht de gemeente zal het ontwerp van de Parklaan en de planning toe.

De nieuwe plannen zijn via www.ede.nl/parklaan in te zien.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.