Vastgesteld inpassingsplan Natura 2000-gebied Binnenveld ter inzage

Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten van Gerderland het inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld vastgesteld. Dit inpassingsplan is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het inpassingsplan. Bestemming wijzigen voor natuur Op Lees meer …

Oogstdag De Dorschkast op 11 augustus

Zaterdag 11 augustus van 10.00 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse oogstdag gevierd op het bouwland naast Kraatsweg 5 in Bennekom. Benieuwd hoe de dorsmachine van stichting De Dorschkast precies werkt? En waar het roggebrood van Bakkerij Ten Veen vandaan komt? Reserveer dan alvast een plekje in uw agenda! In 2002 werd stichting ‘De Dorschkast’ Lees meer …