Informatieavond ontwerp beheerplan Binnenveld

Op maandag 29 oktober 2018 organiseert de provincie Utrecht een informatieavond over het ontwerp beheerplan Binnenveld. De Avond is van 19.30 tot 22.00 uur bij IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal. Het Binnenveld De provincies Utrecht en Gelderland hebben, samen met het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Ede, Staatsbosbeheer, milieugroepen en landbouworganisaties een Lees meer …

Vastgesteld inpassingsplan Natura 2000-gebied Binnenveld ter inzage

Op 26 september 2018 hebben Provinciale Staten van Gerderland het inpassingsplan voor het Natura 2000-gebied Binnenveld vastgesteld. Dit inpassingsplan is een wijziging van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van donderdag 11 oktober tot en met donderdag 22 november 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het inpassingsplan. Bestemming wijzigen voor natuur Op Lees meer …