Watervergunning en Maatwerkvoorschrift grondwater Ede

Bekendmaking watervergunning voor onttrekken van grondwater in Ede en Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor lozen van grondwater op de Nederrijn te Wageningen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Waterschap Vallei en Veluwe maken gezamenlijk bekend: Watervergunning Waterschap Vallei en Veluwe heeft een vergunning verleend aan Waterschap Vallei en Lees meer …

Luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei

Op 29 januari 2019 hebben de Gemeente Ede, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) een informatieavond georganiseerd over de luchtkwaliteit in de Gelderse Vallei. Er waren sprekers van de gemeente Ede, het RIVM en de GGD. Het was een drukbezochte avond met meer dan honderd deelnemers. Veertig van hen Lees meer …

’10 ha zonnepanelen op onze daken’

‘Niet op kostbare landbouwgrond’ Een vroege ochtend in het Binnenveld. De zon hangt nog onder de einder maar kleurt een eenzame wolk al een beetje oranje. Aan de grote keukentafel van Evert en Hennie Jochemsen zit een aantal mannen met ernstige koppen. Aan het hoofd van de tafel wethouder Lex Hoefsloot. De mannen met ernstige Lees meer …

Interactieve debatavond laagvliegroutes op 16 januari

Op 16 januari 2019 is er een interactieve debatavond over laagvliegroutes in Cultura (Molenstraat 45, Ede). Aanvang om 19.30 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 20.00 uur Informatie (on)betrouwbare overheid; Klaas Wagenaar Hoe geloofwaardig communiceert de overheid over wat ons te wachten staat? Onderwerpen o.a. vlieghoogtes, indelen luchtruim, aantal jaren laagvliegen, grootte en Lees meer …