Nieuwsbrief november 2019

Zonneweide Dijkgraaf Een groep bewoners heeft een zienswijze tegen de aanleg van de Zonneweide door LC-Energy op de agrarische grond van boerderij Nergena bij de Dijkgraaf opgesteld. Deze zienswijze is door 122 bewoners getekend en ingediend bij de Gemeente Ede. Voor de besluitvorming over een vergunning gaat de Edese Gemeenteraad zich hoogstwaarschijnlijk eind november 2019 Lees meer …

Zonnewal A12 Ede

Donderdag 28 november is er een inloopbijeenkomst in Pathé Ede voor iedereen die geïnteresseerd is in het plan Zonnewal A12 Ede. Na voorbereidende technische onderzoeken, is gestart met het maken van een schetsplan voor de Zonnewal. Het schetsplan is gemaakt door gespecialiseerde bureaus, SoftEnergy en Rho adviseurs voor leefruimte. De gemeente Ede en ValleiEnergie verzorgen Lees meer …

Oogstdag De Dorschkast op 17 augustus

Op zaterdag 17 augustus van 10.00 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse oogstdag gevierd op het bouwland naast Kraatsweg 5 in Bennekom. Benieuwd hoe de dorsmachine van stichting De Dorschkast precies werkt? En waar het roggebrood van Bakkerij Ten Veen vandaan komt? Kom dan langs op 17 augustus! In 2002 werd stichting ‘De Dorschkast’ opgericht. Lees meer …

Beheerplan Natura 2000 Binnenveld ter inzage

Ontwerpbeheerplan Het Natura 2000-gebied Binnenveld bestaat uit twee gebieden aan weerszijden van de Grift in de zuidelijke Gelderse Vallei. Hiervan ligt het gebied Bennekomse Meent aan de Gelderse kant en de gebieden de Hellen aan de Utrechtse kant. Voor dit Natura 2000-gebied is een ontwerp beheerplan opgesteld door provincie Utrecht, samen met provincie Gelderland, waterschap Lees meer …