Tweede gebiedsbijeenkomst Binnenveld op 15 juni 2022

Op 10 februari organiseerde Bureau Wing een eerste informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen die op ons gebied afkomen. Na deze bijeenkomst zijn zij verder in gesprek gegaan met inwoners, overheden, ondernemers, kennisinstellingen, natuurorganisaties, en andere betrokkenen van het Binnenveld. Er is daarnaast in verschillende themagroepen gewerkt aan het onderzoeken van de opgaven op het gebied van mobiliteit, stikstof, Lees meer …

Publieksavond Klimaatverandering en Stikstofproblematiek

Vorig jaar kon de Stichting Milieuwerkgroepen Ede vanwege corona geen publieke bijeenkomst organiseren. Nu dat gelukkig (met enige restricties) weer wel mogelijk is, nodigen zij u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee onderwerpen die hoog op de agenda staan: klimaatverandering en stikstofproblematiek: ‘De effecten van de Klimaatverandering en van de Stikstofproblematiek Lees meer …