Er valt heel wat te kiezen!

BENNEKOM – De verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn al in volle gang. Bennekom is redelijk vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad en als het aan de enthousiaste Bennekomse kandidaten ligt wordt dat nog meer. Op de foto een flinke greep uit de Bennekomse kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. Er is in ieder geval genoeg Lees meer …

Informatiemiddag laagvliegroutes op 10 februari

Zaterdag 10 februari houdt ‘NEE tegen laagvliegroutes over Ede’ een informatiemiddag in het gemeentehuis. Betty van de Bunt en Jaap van Steenbeek hopen namens de belangengroep veel bezoekers te mogen verwelkomen. EDE – “De geplande laagvliegroutes vanuit Lelystad Airport hebben grote gevolgen voor Ede. Mensen weten niet wat ze straks letterlijk boven het hoofd hangt, Lees meer …

Provincie legt inpassingsplan voor het Binnenveld ter inzage

Op 16 januari hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het Natura 2000-gebied het Binnenveld. Dit ontwerp inpassingsplan is een herziening van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage. U kunt het inpassingsplan bekijken op www.gelderland.nl/inpassingsplannen of tijdens Lees meer …

De Kraats gaat schoon 2018 in

De Kraats gaat schoon 2018 in. Daarvoor hebben 15 vrijwilligers van de Zwerfafvalbrigade De Kraats en Nergena vorige week gezorgd. De actie werd feestelijk afgesloten met warme chocolademelk en oliebollen. BENNEKOM – De zwerfafafvalbrigade heeft al sinds september 2017 de basis gelegd voor een schone omgeving in de Kraats en Nergena. Met het idee om Lees meer …