Provincie legt inpassingsplan voor het Binnenveld ter inzage

Op 16 januari hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland een ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het Natura 2000-gebied het Binnenveld. Dit ontwerp inpassingsplan is een herziening van het bestaande bestemmingsplan. Het inpassingsplan ligt van 25 januari tot en met 7 maart 2018 ter inzage. U kunt het inpassingsplan bekijken op www.gelderland.nl/inpassingsplannen of tijdens Lees meer …

De Kraats gaat schoon 2018 in

De Kraats gaat schoon 2018 in. Daarvoor hebben 15 vrijwilligers van de Zwerfafvalbrigade De Kraats en Nergena vorige week gezorgd. De actie werd feestelijk afgesloten met warme chocolademelk en oliebollen. BENNEKOM – De zwerfafafvalbrigade heeft al sinds september 2017 de basis gelegd voor een schone omgeving in de Kraats en Nergena. Met het idee om Lees meer …

Nieuwsbrief december 2017

Hierbij de nieuwsbrief om u op de hoogte te stellen waar wij als stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena mee bezig zijn. Snel internet Eind oktober hebben we u op de hoogte gebracht van de situatie rond snel internet in ons gebied. Daarom vindt u hieronder kort een update. Aanleg Ons gebied was niet opgenomen Lees meer …

De Kraats schoon 2018 in!

De resultaten van de Zwerfafvalbrigade zijn zeer goed zichtbaar in het gehele Kraatsgebied. De meeste wegen zijn inmiddels 1x gelopen en sommige al meerdere keren. Het resultaat: een opbrengst van 31 grijze vuilniszakken vol afval! Om dit fantastische resultaat een vervolg te geven organiseert de zwerfafvalbrigade de actie “De Kraats schoon 2018 in!”. Op vrijdag Lees meer …