Watervergunning en maatwerkvoorschrift voor vervuild grondwater Enka

Ontwerp Watervergunning voor onttrekken van grondwater in Ede en ontwerp Maatwerkvoorschrift op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor lozen van grondwater op de Nederrijn te Wageningen Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en Waterschap Vallei en Veluwe maken gezamenlijk bekend: Ontwerp watervergunning Waterschap Vallei en Veluwe is van plan een vergunning te Lees meer …

Aanmelden voor glasvezel is nu mogelijk

In de afgelopen week is de campagne Glasvezel buitenaf in Gelderse Vallei Zuid van start gegaan. Tijdens een drietal informatieavonden (in Bennekom, Veenendaal en Oosterbeek) zijn de aanwezigen voorgelicht over de voordelen en het aanbod van glasvezel. Vanaf nu is het aan u om aan te geven of u glasvezel wilt gaan gebruiken. Op 13 Lees meer …

Vraagbundeling glasvezel in ons gebied

Beste bewoner van De Kraats en Nergena, Eind april begint de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel voor snel internet. Daarvoor ontvangt u informatie thuis en worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De aanleg van glasvezel in ons gebied is van groot belang voor ondermeer de leefbaarheid en de economie. Als begin juli 2018 meer dan 50% van Lees meer …

Er valt heel wat te kiezen!

BENNEKOM – De verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zijn al in volle gang. Bennekom is redelijk vertegenwoordigd in de huidige gemeenteraad en als het aan de enthousiaste Bennekomse kandidaten ligt wordt dat nog meer. Op de foto een flinke greep uit de Bennekomse kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. Er is in ieder geval genoeg Lees meer …