Ontwerpbestemmingsplan en MER Parklaan Ede ter inzage bij Gemeente Ede

maandardijkkleinHet Ontwerpbestemmingsplan en MER Parklaan Ede liggen vanaf 4 juni tot en met 15 juli 2015 ter inzage bij de Gemeente Ede.

Het Ontwerpbestemmingsplan is via de onderstaande link te bekijken. In paragraaf 2.2.2. op bladzijde 13 wordt de Maanderdijk genoemd.

Bekijk hier het Ontwerpbestemmingsplan