Nieuwsbrief 201503

Snel Internet De Kraats en Nergena

Waarom snel internet (minimaal 100 MB/s)?
Snel internet hebben we steeds meer dagelijks nodig. De overheid verplicht ons om belastingaangiften en andere communicatie met de overheid digitaal te doen, zoals aanvragen van toeslagen. Online volgen we steeds meer via het internet onderwijs en bijscholing, kopen we allerlei dingen, kijken we TV On Demand en spelen we games. Voor het aanvragen en ontvangen van zorg online hebben we het internet nodig om zo langer, veilig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen.

Agrariërs hebben het nodig voor het verzenden van gegevens zoals van gehouden dieren, mest en meststoffen. Thuiswerkers verzenden vaak grote hoeveelheden data. En niet op de laatste plaats heeft onze enige school te maken met onderwijsprogramma’s die via internet werken.

Met de huidige snelheid van het internet in ons gebied zijn wij niet klaar voor de toekomst. Om de leefbaarheid te verbeteren is door de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena het initiatief genomen om de Commissie Snel Internet De Kraats en Nergena in te stellen. Met als doel de mogelijkheden voor een snel internet na te gaan. Als eerste is in het voorjaar 2015 een enquête gehouden onder de bewoners.

Mogelijkheden
Er zijn een aantal technische mogelijkheden waarnaar de commissie heeft gekeken. Zoals VDSL een combinatie van een glasvezel- en kopernet. Vanwege de afstanden levert dit slechts voor weinig bewoners voordeel op. Internet via een schotel of het gebruik van een 4G netwerk lijkt vooral een tussenoplossing met op den duur onvoldoende capaciteit. De commissie wil daarom inzetten op een toekomstbestendige oplossing. Breedband via glasvezel biedt dat. Ook is gekeken welke aanpak andere gebieden kiezen, zoals Lunteren.net. Dat levert veel mogelijkheden op: samen met providers, met particuliere investeerders, in eigen beheer aanleggen of samen met de provincie. Wat opvalt, is dat de bewoners zelf het initiatief hebben genomen.

De commissie is in gesprek met de Gemeente Ede. Deze is gestart met een infrascan en aansluitingenscan voor glasvezel. Medio 2016 zijn de resultaten daarvan bekend.

Informatieavond
Willen we glasvezel in ons gebied op niet al te lang termijn realiseren dan is ‘vraagbundeling’ noodzakelijk. Vraagbundeling betekent het in kaart brengen van hoeveel bewoners een aansluiting op het glasvezelnet willen en daarvoor willen (mee)betalen. Doorgaans start de aanleg als 60% van de bewoners daartoe bereid is.

In het voorjaar van 2016 houden we een informatieavond. We willen uitleggen welke mogelijkheden er zijn, inventariseren welke wensen er leven in ons gebied en wat de bereidheid is om tot aanleg te komen. Op basis daarvan weten we als commissie hoe we verder moeten.

Met deze nieuwsbrief hopen we u aan te sporen om met buren, vrienden en kennissen in ons gebied over snel internet te gaan praten, zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen. De School met de Bijbel zal het belang van snel internet bespreken met de ouders van de leerlingen.

Meer informatie
Mocht u meer informatie willen of zelf informatie willen aandragen, dan kunt u ons bereiken via info@dekraats-nergena.nl, het contactformulier op onze website en/of persoonlijk: Heereluurt Heeres (trekker commissie) Kirsten en Edwin Autsema, Boudewijn Muller, Gerlinde van Vilsteren, Ronald Meijer, Ron van Aggelen.

Buurtpreventie via de WhatsApp groep

We hebben een WhatsApp groep in verband met buurtpreventie aangemaakt. In een WhatsApp groep kunnen maximaal 100 telefoonnummers, vandaar dat er twee groepen aangemaakt zijn. We zitten bijna op het maximaal aantal deelnemers, dus het kan zijn dat er in de toekomst 3 app groepen actief zijn. We hebben in elke groep bewoners uit het hele gebied gezet zodat je het bereik zo groot mogelijk maakt.

Riekie van Beijnum is beheerder van de groep en zit uiteraard in beide groepen, zij stuurt relevante berichten door naar de andere groep.

Spelregels
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
– S = Signaleer
– A = Alarmeer 112
– A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
– R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.

De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”).
Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s.

Gebruik de app uitsluitend en alleen voor verdachte zaken, het is niet de bedoeling dat de app over privé zaken gaat. Mocht dit wel gebeuren dat krijg je een waarschuwing, een tweede keer betekent verwijdering uit de app groep.

Honden die achter schapen aanzitten, foto’s maken van slapende mensen in auto’s is niet helemaal de bedoeling, noteer het kenteken en geef dit door aan de politie (0900-8844). Als het voor iedereen in de Kraats van belang is stuur een mail naar info@dekraats-nergena.nl of geef uw bericht door via het contactformulier op onze website. De secretaris van de stichting mailt dit vervolgens door naar iedereen, net als in het verleden.

Verspreiding van de nieuwsbrief

Van het grootste gedeelte van de Kraatsbewoners hebben we een e-mail adres, slechts een klein gedeelte brengen we nog op papier rond. Dit is de laatste keer dat we de nieuwsbrief nog op papier verspreiden. Wilt u graag op de hoogte blijven van zaken die spelen in de Kraats? Geef dan uw e-mail adres door via: info@dekraats-nergena.nl of geef uw bericht door via het contactformulier op onze website. De nieuwsbrief wordt vanaf nu ook gepubliceerd op onze website.

Namens alle leden van de stichting wensen we u goede kerstdagen en een voorspoedig 2016 toe.

Met vriendelijke groet,
Stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena

Printversie (PDF)