‘Leg zonnepanelen op daken en niet op weilanden in Bennekom’BENNEKOM – De gemeente Ede doet het met de energietransitie precies verkeerd om, zegt Reijer Achterstraat: “Ga eerst eens kijken wat je aan zonnepanelen kwijt kan op daken, ook van schuren bij boerderijen. Maar ga niet eerst kostbare landbouwgrond langs de Dijkgraaf vullen met zonnepanelen. Willen ze de boeren weg hebben uit Het Binnenveld?”

Het comité verontruste omwonenden zonnepark Dijkgraaf protesteert tegen plannen van LC Energy, dat met grondeigenaar Wageningen UR de weilanden daar wil omvormen in een duurzaam zonnepark. Het gaat om 10 hectare in aan de oostzijde van de Dijkgraaf tegen de gemeentegrens van Wageningen aan. Evert Jochemsen ontving woensdag de Edese wethouder Lex Hoefsloot. Om een petitie te overhandigen die tot nu toe al door bijna duizend mensen is ondertekend. Voorzitter Gerrit van den Brink heeft de actie met Achterstraat, Jochemsen, Heereluurt Heeres en Jacob Vos opgezet: “Niet alleen door veel mensen in de Kraats en het Binnenveld is getekend, maar ook door de Agrarische Natuurvereniging, LTO, Weidevogelbescherming, Leefbaarheid De Kraats en Nergena en Milieuwerkgroepen Ede. Mij dunkt, een breed gezelschap. Er zijn nu heel veel bewoners, fietsers en wandelaars die genieten van het open landschap, de hazen, reeën en fazanten.”

Boeren

De boeren in Het Binnenveld hebben het gevoel dat er aan alle kanten geknaagd wordt aan hun landbouwgebied. Jochemsen: “We hebben al ingestemd met 300 hectare natuurgebied in het Binnenveld. Daarnaast zien we dat er ruimte nodig is voor oprukkende bebouwing en nu dus ook voor zonneparken. Straks is er geen boer meer over.” Hoefsloot belooft om suggesties van boeren door te spelen naar de provincie. Een probleem is bijvoorbeeld dat boeren met vrije uitloopkippen hun classificatie kwijtraken als ze boven die buiten rondscharrelende kippen zonnepanelen zouden plaatsen. Achterstraat: “We zijn niet tegen zonnepanelen. Als dat geregeld zou worden kan je dus op die uitloopveldjes veel meer kleine zonneparkjes realiseren die geen aanslag doen op het open landschap en ook geen kostbare landbouwgrond kosten.” Van den Brink: “Er zijn veel schuren met asbestdaken die we graag zouden vervangen door daken met zonnepanelen, maar we kunnen de stroom van die panelen niet kwijt omdat de kabels daar niet op berekend zijn. Als de provincie dat zou kunnen subsidiëren, zouden we een stuk verder komen.”

Kasteel

Hoefsloot benadrukt dat de koers nog niet gelopen is, maar ook dat energietransitie noodzakelijk is: “Voordat het zover komt moet de ontwikkelaar aan veel eisen voldoen. We willen onder meer dat het zonnepark, als het er zou komen, rekening houdt met de cultuurhistorie van het terrein. Sloten die aangeven waar vroeger het kasteel Nergena stond moeten gerespecteerd worden, het wordt zeker geen rechttoe, rechtaan zonnepark. Maar ik zie absoluut de spanning rond deze kwestie.” Ede streeft deze raadsperiode naar 50 hectare aan zonneparken: “Maar dat betekent niet dat alles mag. Er zijn in Ede zeker 30 initiatieven om zonneparken, groot en klein, aan te leggen.” Hoefsloot sluit niet uit dat LC Energy dit voorjaar met een concreet voorstel voor de Dijkgraaf komt dat aan de gemeentelijke voorwaarden voldoet: “Maar dan is het nog altijd aan de gemeenteraad om de argumenten van tegenstanders, zoals die in deze petitie naar voren komen, af te wegen tegen het belang van dit beoogde zonnepark.”

Bron: De Gelderlander