Kwalitatieve woningbouwprogrammering voor dorpen in gemeente Ede

Op donderdagavond 1 november is er een bijeenkomst gepland om te onderzoeken hoe de bevolkingsopbouw eruit ziet in de verschillende deelgebieden van de gemeente Ede. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 uur tot 21.00 uur bij De Broek-Akker, Hof van Sint Pieter 41, Bennekom. Een aantal vertegenwoordigers die het dorp Bennekom en het buitengebied goed kennen, zullen zich samen met de gemeente Ede verdiepen in hoe het dorp en het buitengebied in elkaar zitten qua bevolkingsopbouw, soort woningen en aan welke woningen er nu en in de toekomst behoefte is. Vervolgens kan er bepaald worden welke woningbehoefte er is. Als dit in kaart gebracht is, kan het woningbouwprogramma hierop worden afgestemd. Zoals bijvoorbeeld: waar liggen kansen qua locaties? Waar kan worden ingezet op ouderen, waar op jongeren? En waar kunnen het beste sociale huurwoningen of betaalbare koopwoningen komen en waar juist niet? Het doel is om te komen tot concrete en richtinggevende uitspraken voor het dorp en voor het buitengebied of zelfs projecten.

Een aantal bestuursleden van onze stichting zal ons gebied vertegenwoordigen. Zij willen graag van u weten of u bijdragen voor deze avond heeft. Zo ja geef ze dan door aan Ria Adams, info@dekraats-nergena.nl. Als u zelf ons gebied kent en dat wilt vertegenwoordigen, bent u vanzelfsprekend welkom op deze avond. U kunt zich aanmelden bij Gerda Koster, gerda.koster@ede.nl.