Keurmerk Veilig Buitengebied voor De Kraats en NergenaOp dinsdag 11 februari werden in theehuis ’t Groene Veld de certificaten Keurmerk Veilig Buitengebied voor het gebied De Kraats en Nergena uitgereikt door burgemeester Rene Verhulst aan de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena, de politie, brandweer, LTO Noord en de gemeente Ede. Het was een zeer geslaagde avond met veel informatie. Er was een ruim aantal bewoners aanwezig, het theehuis was behoorlijk vol.

Een veilig en schoon buitengebied is een zeer belangrijke voorwaarde om er te kunnen wonen en ondernemen. In 2017 is een project opgestart om voor het buitengebied De Kraats en Nergena te komen tot een Keurmerk Veilig Buitengebied. Het ging daarin om zaken als hoe de veiligheid wordt ervaren, een schoon buitengebied, voorlichting over de grote risico’s bij illegale verhuur van schuren, communicatie en een goede samenwerking tussen belanghebbenden.

En de resultaten mochten er zijn. Paul van de Weiden van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ging in op het enorme belang van goede voorlichting bij de risico’s van illegale verhuur: Holland’s Hoop werd genoemd als wat het zou kunnen worden. Als je er eenmaal inzit, is er geen weg terug. En wat is de rol van bewoners als je illegale activiteiten ziet? Paul liet een groot aantal voorbeelden zien uit andere buitengebieden, zoals opslag van chemisch afval in ‘verlaten’ gierputten. Afgelopen twee jaar is door de Zwerfafvalbrigade met Henk van Hoef als inspirerende coördinator meer dan twee ton afval geraapt. De samenwerking met politie, brandweer, buurtbeheer van de gemeente Ede heeft vorm gekregen. Er is een buurtpreventie What’s app groep en de Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena speelt een cruciale rol in de communicatie naar alle bewoners.

Voorts presenteerden wijkagent Sander Veldhuizen, Carola van Eersel (BOA), buurtbeheerder Jasper Visser van de gemeente Ede zich over hun rol waar en wat te bereiken. Peter van Beek meldde dat er in het hele buitengebied 5 AED’s zijn en dat zes en dertig bewoners opgeleid zijn voor het reanimeren. Eric Teske van de gemeente Ede ging in op het vervolg: er wordt een convenant getekend en de samenwerking voor veiligheid zal verder, waar nodig, aangescherpt worden. Tot slot reikte de burgemeester de certificaten uit. Hij roemde de samenwerking en herhaalde, wat eerder genoemd was, dat een veilig gebied begint bij betrokkenheid van de bewoners. Met elkaar zaken oppakken en goed samenwerken.

Op de foto v.l.n.r. Roel Schouten (brandweer), Peter van den Berg (politie), René Verhulst (gemeente Ede), Jacob Vos (Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena) en Reyer Achterstraat (LTO)