Jaarbericht klompenpaden 2015

Het aantal klompenpaden in Gelderland en Utrecht stijgt enorm. Met een toename van 30% in 2015 blijkt dat deze paden populair zijn onder de wandelaars. Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes die particuliere terreinen, zoals landgoederen en boerenland, toegankelijk maken voor de wandelaar. Ze gaan zoveel mogelijk over historische tracés en onverharde paden. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer. De paden vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Ook in de Kraats bevindt zich een klompenpad: het Harsloërpad.

Bij de ontwikkeling en het beheer van klompenpaden zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij controleren de routes, verrichten onderhoud aan de paden en signaleren knelpunten. Met dank aan deze vrijwilligers is het aantal klompenpaden ook het afgelopen jaar weer flink gestegen en is het klompenpad een echte ‘wandelhit’ geworden. Bekijk het Jaarbericht Klompenpaden (PDF) met de resultaten die in 2015 geboekt zijn.

Meer informatie over Klompenpaden: www.klompenpaden.nl.