Informatiebijeenkomst ontwikkeling van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden

Op maandagavond 30 oktober zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd door Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld over de ontwikkeling van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Tijdens deze bijeenkomst zal door de projectleiding van het Waterschap een toelichting worden gegeven op het Voorlopig Ontwerp van het natuurgebied. Nadruk zal liggen op de inrichting van het gebied en de technische maatregelen die zullen worden genomen om het gebied te kunnen beheren.

Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld nodigen graag betrokkenen bij de ontwikkeling van het natuurgebied uit om deze avond deel te nemen. Er zal tijdens de avond voldoende ruimte zijn voor discussie en vragen over de inrichting van het gebied en de gevolgen voor de directe omgeving. Bijdragen met ideeën en aanvullingen op de inrichting en het beheer zijn meer dan welkom.

Wilt u aanwezig zijn kunt u zich opgeven via: info@cooperatiebinnenveldsehooilanden.nl