Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Ede 2040 De Kraats en Nergena 29 september 2021

Beste buurtbewoner,

Op woensdag 29 september vanaf 20:00 uur is er een informatiebijeenkomst over de Omgevingsvisie Ede 2040. Deze bijeenkomst vindt plaats in de bedrijfshal Van Beek, Valleiweg 7, 6721 NX Bennekom. U bent daar van harte welkom.

De Omgevingsvisie Ede 2040 geeft aan hoe de gemeente Ede er in 2040 uit ziet. En dus ons buitengebied De Kraats en Nergena. Wonen, voorzieningen, energie, mobiliteit, natuur, landbouw en economie komen aan de orde. De gemeente geeft uitleg over de concept-Omgevingsvisie en hoort graag wat u er van vindt. De Werkgroep Omgevingsvisie De Kraats en Nergena zal vertellen hoe uitgangspunten van onze bewoners zijn opgenomen in die visie, zoals het bouwen van woningen langs de Kennisas, aan beide zijden van de Dreeslaan.

Deze omgevingsvisie is belangrijk voor ons mooie gebied voor de komende 20-30 jaar! Dit is de laatste gelegenheid om uw mening te geven over de visie.

Achtergrondinformatie over de Omgevingsvisie vindt u ook op www.ede.nl/omgevingsvisie. Meer informatie over de informatiebijeenkomst kunt u hier vinden (pdf).

In verband met de NU geldende coronaregels is aanmelding vooraf verplicht. Aanmelding kan tot 4 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst en gaat via een digitaal formulier, klik hier om rechtstreeks naar het aanmeldformulier te gaan.

De gemeente houdt teven een enquête omdat zij het belangrijk vindt dat bewoners invloed hebben op hun leefomgeving. Zij wil graag van u weten wat u als inwoner van de gemaakte keuzes in de concept-omgevingsvisie vindt. Vul daarom de enquête in via ede.nl/in-de-gemeente-ede/omgevingswet. De resultaten van de digitale enquête in september en de informatie opgehaald bij de Informatiebijeenkomsten worden, samen met het concept-Omgevingsvisie, aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee weet de gemeenteraad wat inwoners vinden van de visie. Hier kan de raad rekening mee houden bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie 2040.