Informatiebijeenkomst gebiedsproces Binnenveld op 10 februari 2022

Bureau Wing is gestart met een gebiedsproces in Het Binnenveld in opdracht van de omliggende gemeenten. Deze gemeenten vinden het belangrijk om ontwikkelingen die op ons gebied afkomen op elkaar af te stemmen en een leefbaar, economische en ecologisch Binnenveld te behouden. Denk aan ontwikkelingen als het bouwen van huizen, het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de landbouw. Daarnaast is er een toenemende druk op de wegen in Het Binnenveld.

Om met nog meer mensen in gesprek te willen, organiseert Wing op 10 februari een brede online bijeenkomst om bewoners te informeren, vragen te beantwoorden en tot nieuwe inzichten te komen. Zie verder de uitnodigingsbrief met meer details.

Aanmelden kan via de website gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl.