Informatieavond Veilig OndernemenBeste bewoner,

Wij nodigen u uit voor een informatieavond over Veilig Ondernemen in ons buitengebied. Die avond vindt plaats op:

Dinsdagavond 11 februari in Theehuis ’t Groene Veld, Maanderdijk 6a te Bennekom.
De informatieavond start om 20:00 uur. U bent vanaf 19:30 uur welkom, met een kop koffie en thee.

Een veilig en schoon buitengebied zijn zeer belangrijke voorwaarden om er te kunnen wonen en ondernemen. In 2017 is een project opgestart om voor ons buitengebied de Kraats-Nergena te komen tot een keurmerk Veilig Ondernemen. Belangrijke zaken hierbij zijn onder meer: hoe bewoners de veiligheid in ons gebied ervaren, het systematisch schoonhouden van ons gebied, voorlichting over risico’s en valkuilen bij illegaal verhuur van leegstaande schuren en hoe is communicatie en samenwerkling met bewoners, politie, brandweer, omgevingsdienst en platform veilig ondernemen geregeld. Ons buitengebied was in dit project vertegenwoordigd door Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena. Dit project is nu afgesloten met het behalen van het keurmerk.

Tijdens de informatie-avond zal de Burgemeester de heer Verhulst het officiele Keurmerk Veilig Ondernemen overhandigen.

De agenda voor deze avond is:

  • Opening door de voorzitter van de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen, dhr. Hans Wilmink
  • Keurmerk Veilig Ondernemen, wat betekent dit? Wat is het belang voor alle ondernemers en inwoners van dit gebied: De Kraats en Nergena door Paul van der Weide van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.
  • Zichtbaarheid: wie zijn aanspreekpunten, de wijkagenten, de buurtbeheerder van de gemeente, wat is hun rol, wie voor wat benaderen? Hoe melden?
  • Rol als bewoners, wat is onze rol, wanneer bij 112 melden en wanneer bij gemeente? Aangeven van aanwezige AED’s, bij zwerfafval, rol zwerfafvalbrigade etc.
  • Toekomstige plannen, ontwikkelingen, hoe nu verder? door Eric Teske, Coördinator Veiligheid / Beleidsadviseur Veiligheid, Gemeente Ede
  • Uitreiking certificaat Veilig Ondernemen door de burgemeester de heer Verhulst
  • Napraten en borrel

Wij hopen op een goede opkomst.