Informatieavond ontwerp beheerplan Binnenveld

Op maandag 29 oktober 2018 organiseert de provincie Utrecht een informatieavond over het ontwerp beheerplan Binnenveld. De Avond is van 19.30 tot 22.00 uur bij IW4, Transformatorstraat 1, Veenendaal.

Het Binnenveld
De provincies Utrecht en Gelderland hebben, samen met het waterschap Vallei en Veluwe, de gemeenten Rhenen, Veenendaal en Ede, Staatsbosbeheer, milieugroepen en landbouworganisaties een ontwerp beheerplan opgesteld voor de kwetsbare natuur in het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het Binnenveld bestaat uit twee gebieden aan weerszijden van de Grift in de zuidelijke Gelderse Vallei. Hiervan ligt het gebied Bennekomse Meent aan de Gelderse kant en de Hellen aan de Utrechtse kant.

Ontwerp beheerplan
In het ontwerp beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van het Binnenveld te beschermen en te herstellen. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar.

Programma
Gedeputeerde Mirjam Maasdam van de provincie Utrecht opent de informatieavond met een inleiding op het onderwerp. Daarna krijgt u informatie over:

– het ontwerp beheerplan
– het doorlopen proces tot de vaststelling door Gedeputeerde Staten van Utrecht (op 11-9-2018) en Gelderland (op 2-10-2018)
– de periode van terinzagelegging en het verwerken van de inspraakreacties om te komen tot een definitief beheerplan.

Sanering vuilstorten
De sanering van de vuilstorten in het natuurgebied start in het najaar van 2019. Medio 2019 volgt een aparte informatieavond met meer details. Op de informatieavond van 29 oktober is informatie beschikbaar over deze maatregel.

U bent van harte welkom de avond bij te wonen. Aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op www.provincie-utrecht.nl/binnenveld of stuur een e-mail aan informatie.binnenveld@provincie-utrecht.nl.