Informatieavond Omgevingsplan Ede maart 2024

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Daarmee gaat de regelgeving over de fysieke leefomgeving veranderen. De gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving zullen gefaseerd opgenomen worden in het gemeentelijke Omgevingsplan Ede. Het team omgevingsplan Ede werkt aan de concretisering hiervan. Daarnaast werkt de gemeente verder aan beleid in thematische programma’s en brengt de dragende systemen van bijvoorbeeld natuur en water in beeld.

Inloopvond maart 2024
In maart 2024 is er een informatieavond voor stakeholders over de globale inhoud en het proces om te komen tot het Omgevingsplan Ede. Ook licht de gemeente de thematische programma’s nader toe en bespreekt hoe de verdere samenwerking met de stakeholders kan worden vormgegeven.

Filmpjes
Via onderstaande links kunt u al enkele informatieve filmpjes bekijken over de Omgevingswet en het Omgevingsplan in Ede. Het eerste filmpje vertelt u iets over de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het tweede filmpje geeft een inkijkje in de opzet van het Omgevingsplan Ede. Met het derde filmpje kunt u alvast kennis maken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Sinds 1 januari bestaat de website ruimtelijkeplannen.nl niet meer maar kan het zogenaamde Omgevingsplan van rechtswege worden bekeken via het DSO.

Meer informatie hierover vindt u in filmpje 3.
1. Kerninstrumenten Omgevingswet: https://youtu.be/pN1t6WwUMlo
2. Omgevingsplan Omgevingswet: https://youtu.be/IOB0jOmQcEo
3. Klikdemo DSO: https://youtu.be/vNXL7ymC0K0

Vragen?
Sinds 1 januari wordt er gewerkt met de Omgevingswet! Er is hard gewerkt aan de voorbereiding maar vanaf nu zullen we echt ervaren hoe alles functioneert. Door samen te werken zal het leren en wennen nog sneller gaan. Heeft u naar aanleiding van de filmpjes of in die eerste periode van de inwerkingtreding al vragen, dan kun kunt u Gemeente Ede bereiken via omgevingsplan@ede.nl Mogelijk kunnen uw vragen al meegenomen worden in de voorbereidingen voor de informatieavond.

Heeft u vragen over de Wet Kwaliteitsborging? Mail dan uw vragen naar de ODDV: p.luesink@oddevallei.nl.
Heeft u een concreet initiatief? Mail dan naar: planatelier@ede.nl.
Of maak een afspraak bij de Balie Bouwen, wonen en milieu: bwm@ede.nl.

Zodra de datum, plaats en tijd van deze bijeenkomst bekend zijn, zal dit op deze website worden vermeld.