Informatieavond Omgevingsplan Ede 26 maart 2024

Op 1 januari 2024 is de omgevingswet in werking getreden. Daarmee gaat de regelgeving over de fysieke leefomgeving veranderen. De gemeentelijke regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving zullen gefaseerd opgenomen worden in het gemeentelijke Omgevingsplan Ede. Het team omgevingsplan Ede werkt aan de concretisering hiervan. Daarnaast werkt de gemeente verder aan beleid in thematische programma’s en brengt de dragende systemen van bijvoorbeeld natuur en water in beeld.

Inloopvond maart 2024
Op 26 maart 2024 is er een informatieavond voor stakeholders over de globale inhoud en het proces om te komen tot het Omgevingsplan Ede. Ook licht de gemeente de thematische programma’s nader toe en bespreekt hoe de verdere samenwerking met de stakeholders kan worden vormgegeven.

Inloopavond “Omgevingsplan Ede”
26 maart 2024
Raadhuis Ede, 3e verdieping
Binnenlopen tussen 17.30 – 19.30 uur

Aanmelden voor de avond kan via deze link.