Informatieavond luchtkwaliteit en gezondheid in de Gelderse ValleiHoe schoon is de lucht in de Gelderse Vallei? Meet zelf mee!

De Gemeente Ede, de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) en de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) nodigen inwoners van de Gelderse Vallei van harte uit voor de bijeenkomst Hoe schoon is onze lucht? Meet zelf mee! op dinsdag 29 januari 2019.

Slechte luchtkwaliteit is niet alleen iets van de Randstad. Ook inwoners van de groene Gelderse Vallei krijgen steeds meer te maken met hoge concentraties fijnstof. Waar komt dat vandaan? Wat betekent dit onzichtbare, maar groeiende probleem voor onze gezondheid? Op deze avond geeft GGD Gelderland Midden hierover informatie en verkennen we de gezamenlijke aanpak van de diverse Vallei-gemeenten om de luchtkwaliteit te verbeteren. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor inwoners. RIVM licht toe hoe de luchtkwaliteit via een landelijk meetnet in kaart gebracht wordt en hoe je daar zelf aan kunt meedoen met een sensor op je eigen terrein. RIVM onderzoekt op welke manier nieuwe sensordata gebruikt kan worden in de monitoring van de leefomgeving. Samen willen we experimenteren met sensoren om te kijken wat je er wel en niet mee kunt. Doe je mee?

Datum: dinsdag 29 januari 2019
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Raadhuis Gemeente Ede, Bergstraat 4, Ede

Programma:

19.30 uur Inloop met koffie/thee

20.00 uur Welkom en korte introductie op het onderwerp

20.05 – 21.00 uur; diverse presentaties
– GGD Gevolgen van een slechte luchtkwaliteit voor de volksgezondheid
– Gemeente Ede Aanpak verbetering luchtkwaliteit Gelderse Vallei
– RIVM Meetnet luchtkwaliteit, meten is weten en de inzet van burgerwetenschap

21.00 – 22.00 uur Discussie en afronding

Aanmelden kan via www.gnmf.nl/evenement/schonelucht