Geschiedenis van De Kraats

kraatsWestelijk van Bennekom ligt het Binnenveld. Dit buurtschap ligt tussen de plaatsen Bennekom, Ede, Veenendaal en Wageningen. Waarschijnlijk komt de naam ‘Kraats’ van de christelijke heilige Pancratius (289 – 12 mei 304). Pancratius van de beschermheer van de kinderen.

Het ontstaan

Het gebied is ontstaan in de ijstijd. Een enorm stuk landijs schuift naar het zuiden en vormt aan beide zijden een stuwwal. Toen het ijs gesmolten was bleef er alleen een diep dal over. De twee stuwwallen werden de Utrechtse Heuvelrug en het Veluwemassief genoemd. Door het stuiven van zand kwamen er heuveltjes tussen de stuwwallen die de waterafvoer belemmerden. Ondertussen steeg de temperatuur door de klimaatverwarming. Op de natte delen ontstond veen. De wind bleef ook zijn werk doen en maakte beide stuwwallen een stuk kleiner. Zo ontstaat er een prachtig landschap met veel bos en veen.

Ontvening

Als de mens komt wonen in dit gebied verandert er veel. Ze begonnen met het afgraven van het veen. Na 1400 is er veel veen (turf) afgegraven voor het gebruik van brandstof. Er werden speciale veenraden aangesteld om het graven te bevorderen. Voor de afvoer van water en het turf werd de grift gegraven. Als het veen is afgegraven ontstaan er natte gebieden en moerassen zoals de Blauwe Kamer en de Blauwe Hel.

Cultuurhistorie

Tegenwoordig is er nog wel het één en het ander te herkennen van het verleden. Het meest opvallend is natuurlijk de Grift. Voordat de Grift gegraven werd, lag er tussen Rhenen en Wageningen het riviertje de Grebbe, die later over ging in de Kromme Eem. De Bisschop Davidsgrift werd in 1473 naast de Kromme Eem gegraven op het grondgebied van diezelfde bisschop. Zo voorkwam hij conflicten met Gelre. Toen in het midden van de 16e eeuw de turfwinning goed op gang kwam kreeg de Grift er een noordelijke tak bij: de Boveneindse Grift. Door de aanleg van dijken probeerde men grip te krijgen op het water. Een voorbeeld hiervan is de Maanderdijk. Om het water uit het veen te halen werden er veel slootjes gegraven die tegenwoordig dienst doen als de begrenzing van de percelen, vele hiervan werden haaks op de Grift gegraven. Door ruilverkaveling zijn er wel veel sloten verdwenen.

1900 tot heden

Door de moerasgebieden konden de boeren niets met de grond. Misschien is dit maar goed ook, want nu kunnen wij genieten van deze natuur. Een nadeel is dat je er niet in mag komen omdat deze gebieden zeer kwetsbaar zijn.
Bron: een deel van deze informatie komt van de websites ivnveenendaal.nl en protozoa.nl.

Tegenwoordig wordt het gebied gebruikt voor akkerbouw en veeteelt. En natuurlijk is dit een prachtige plek om een dagje doorheen te fietsen of te rijden. Met een overvloed aan allerlei vogels en mooie planten is dit zeker de moeite waard.

Hoe het gebied in de loop van de tijd veranderd is, is te zien op www.topotijdreis.nl