Gebiedsbijeenkomst Omgevingsvisie Bennekom en De Kraats en Nergena 12 april

Zoals u heeft kunnen lezen in Ede Stad van 17 maart is de Gemeente Ede bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie Ede 2040. Van belang daarin zijn landbouw, woningbouw, energieopwekking en natuur. Op 12 april 2021 is er een bijeenkomst via Teams. Wilt u meepraten over de toekomst van ons gebied De Kraats en Nergena, geef u dan op voor 6 april via ede.nl/omgevingsvisie of direct via het aanmeldformulier.

Heeft u op dit moment al vragen over de Uitwerking van Dorpen en Buitengebieden of andere vragen neem dan contact op met de trekker van de werkgroep uit ons gebied, Heereluurt Heeres, via email heereluurt.heeres@dekraats-nergena.nl.

Omgevingsvisie Bennekom / De Kraats
Toekomstbeelden Gemeente Ede