Ede vrij van asbestdaken: nog een behoorlijke klusOp woensdag 20 februari en donderdag 7 maart vinden twee informatieavonden plaats voor eigenaren van asbestverdachte daken. De eerste is bedoeld voor eigenaren in het buitengebied van Ede, de tweede voor eigenaren in het buitengebied van Wageningen, Ede of Lunteren.

Deze informatieavonden maken deel uit van een project in ‘De Vallei’. Dit project biedt eigenaren ondersteuning bij de sanering van hun asbestdaken.

Aanleiding voor de informatieavonden en het gehele project is het asbestdakenverbod. Dit verbod gaat na 2024 in. Het geldt voor alle asbestdaken van alle eigenaren in Nederland. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering ervan. De provincie heeft voor heel Gelderland het aantal asbestdaken en de oppervlakte ervan in kaart gebracht. In ‘De Vallei’ gaat het om 3.781.324 m2 op 16.712 daken. Dit gebied omvat de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen.

De Vallei neemt binnen de provincie een flink deel van de asbestverdachte daken voor zijn rekening. Het gaat om ruim een kwart van het totale aantal m2 en ruim een vijfde van het aantal asbestverdachte daken. De huidige sanering van die daken komt neer op 295.000 m2 per jaar. Dit tempo moet minstens worden verdubbeld om de ingangsdatum van het verbod te halen.

Eigenaren van asbestdaken in onze buurt hebben persoonlijk een brief gehad van de gemeente voor een uitnodiging.