Doneer uw waardecheque voor een extra AED in De Kraats


Vanaf februari 2018 ontvangt elk adres binnen de gemeente Ede drie keer per jaar een cheque t.w.v. € 7,50 van Ede Doet door de brievenbus. Via Ede Doet kunnen bewoners (of stichtingen zoals Leefbaarheid de Kraats en Nergena) geld ophalen voor een initiatief in de buurt. Onze stichting heeft ook een initiatief ingediend. In de Kraats is er namelijk behoefte aan een extra AED om tijdig hulp te kunnen bieden. Bij Bakkerij ten Veen aan de Dijkgraaf hangt er al geruime tijd een AED, maar dat is te weinig voor een gebied als De Kraats en Nergena. Daarom willen we een extra AED plaatsen aan de Valleiweg 7, bij Timmer- en onderhoudsbedrijf P. van Beek. Het is belangrijk dat een AED zowel voor bewoners als voor mensen die ons gebied bezoeken snel ter plekke kan zijn.

Vind u dit ook een goed initiatief? Doneer uw cheque dan aan ons!

U kunt uw waardecheque doneren via de website van Ede doet, www.ededoet.nl. U kunt uw waardecheque ook in de brievenbus doen bij één van onze bestuursleden: Peter van Beek (Valleiweg 7, Bennekom), Jacob Vos (Harnsesteeg 18, Bennekom) of bij Ria Adams (Slagsteeg 10, Bennekom). Dan melden wij uw waarde cheque aan voor dit initiatief.

Mocht het bedrag aan waardencheques niet toereikend zijn, dan wil de Stichting sponsoren in ons woongebied vragen het restant aan te vullen. Een AED apparaat kost globaal € 2.000,-. Met ongeveer 320 adressen in ons woongebied hopen we dat dit bedrag (320 x € 7,50 = € 2.400,-) bij elkaar kan worden gebracht. We hopen op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena