Belevingsvlucht van Lelystad Airport over Ede

EDE Een toestel van Transavia vliegt op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 21.30 uur over de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport, waaronder ook Ede en Bennekom. Het doel van de belevingsvlucht is dat bewoners van de gebieden het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren.

Uitgangspunt is dat de belevingsvlucht in principe alle naderings- en vertrekroutes van Lelystad één keer vliegt. Delen van de routes overlappen en daarom kan het voorkomen dat enkele punten vaker overvlogen worden. Het vliegtuig, type Boeing 737-800 van Transavia, is volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat representatief voor de toestellen die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien.

BELEVINGSVLUCHT Het toestel vliegt de routes zoals op 21 februari 2018 aan de Kamer gecommuniceerd is, met de aanpassingen van april 2018. De totale duur van de belevingsvlucht is ongeveer vijf uur. Het vluchtschema is hier te vinden.

VLUCHT VOLGEN De vlucht is woensdag ‘real time’ te volgen via Flightradar24 en via de website www.belevingsvlucht.nl. Het vluchtnummer is HV051 (callsign TRA51).

REGIEGROEP Met een regiegroep onder onafhankelijk voorzitterschap van de heer Hans van der Vlist heeft afstemming plaatsgevonden over de wijze waarop de belevingsvlucht wordt uitgevoerd. De regiegroep bestaat uit geïnteresseerden van de informatieavond over de vlucht die op 14 maart werd gehouden en is samengesteld uit inwoners van verschillende provincies onder de vliegroutes van Lelystad Airport, een tweetal actiegroepen, een geluidsexpert, een deskundige op het gebied van vliegoperaties en twee vertegenwoordigers voor natuur- en recreatiebelangen.

VERVOLG Na de belevingsvlucht op 30 mei zullen de resultaten van de metingen en de beleving van de inwoners gedeeld worden met het publiek op deze website. Op 11 juni vindt een evaluatie van de belevingsvlucht plaats met de regiegroep. De voorzitter van de regiegroep biedt voor het zomerreces de eindevaluatie aan het ministerie aan.
Meer informatie over de belevingsvlucht is te vinden op www.belevingsvlucht.nl.

Bron: Ede Stad