Bedenkingen tegen Zonneweide Langesteeg Bennekom

LC Energy is een Wageningse commerciële onderneming in zonnepanelen. Zij heeft het initiatief genomen om op een zonneweide op een perceel landbouwgrond van 10 hectare aan de Langesteeg 21 in Bennekom aan te leggen. Deze grond is eigendom van de Wageningen Universiteit (WUR) en ligt op Edes grondgebied. De opgewekte energie komt ten goede aan de behoefte van de WUR in Wageningen.

Op 26 juni zijn de directe omwonenden ingelicht door LC Energy over de wens om die zonneweide te realiseren aan de Langesteeg. Het zou om een pilot project gaan voor de duur van 20 jaar waarna de grond weer beschikbaar zou komen voor agrarisch gebruik.

Tijdens deze bijeenkomst klonken er flinke bedenkingen over de aanleg op deze gronden. Een aantal verontruste bewoners heeft daarom het initiatief genomen om een discussienota op te stellen. Hierin zijn de bedenkingen en argumenten tegen de aanleg op deze plaats beschreven. Bekijk deze discussienota hier (PDF).

Deze discussienota is opgesteld door het Comité Verontruste Omwonenden Zonnepark Dijkgraaf. In samenwerking met en onderschreven door:

  • Agrarische Natuur Vereniging het Binnenveld
  • Stichting Leefbaarheid de Kraats en Nergena
  • LTO Noord afdeling Gelderse Vallei
  • Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost

 
Daarnaast is dit comité een petitie gestart. Bewoners en anderen kunnen zo de Gemeenten Ede en Wageningen aangeven om niet mee te werken aan de realisatie van dit zonnepark maar juist die vormen van zonne-energie te stimuleren die minder impact hebben op het landschap, zoals zonnepanelen op daken.

Klik hier om de petitie te tekenen