Bedenkingen over zonneweide Langesteeg

Bennekom – Er klonken flinke bedenkingen, in de boerderij aan de Langesteeg in Bennekom. Op 26 juni werden omwonenden ingelicht over de wens om een zonneweide te realiseren in het Binnenveld. Het plan ligt gevoelig en is voor de raadsfractie van het CDA aanleiding om schriftelijk vragen te stellen aan het college.

In het bestuursakkoord voor de komende vier jaar is vastgesteld dat er onder andere 50 hectares zonnevelden moeten komen, conform het raadsbesluit van maart 2018. De komende maanden worden de voorwaarden verduidelijkt waaronder die velden kunnen worden aangelegd, zoals op wat voor soort gronden en hoe de opgewekte energie ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Middels raadsvragen hoopt het CDA helder te krijgen hoe dit initiatief van LC Energy (een commerciële onderneming in zonnepanelen) zich verhoudt tot wat is vastgelegd is in het bestuursakkoord.

De aan te leggen zonneweide zou moeten komen op een perceel van 10 ha. dat tegenwoordig eigendom is van de Wageningen Universiteit (WUR). De grond is echter Edes grondgebied. Het is dus de vraag in hoeverre de zonneweide bijdraagt aan de Edese doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Als de opgewekte stroom naar de WUR gaat, schieten omwonenden en/of andere Edenaren daar immers niets mee op.

Bron: De Edese Post