Afsluiting Maanderdijk

Beste bewoner van De Kraats en Nergena,

Vanaf maandag 10 augustus 07:00 uur, tot november 2020 is de aansluiting van de Maanderdijk op de Dreeslaan afgesloten in verband met aanleg van op- en afritten van de A12. Er is dan maar 1 ontsluitingsweg van ons gebied naar de Dreeslaan. Ter wille van de verkeersveiligheid en de omleidingsroutes voor fietsers zijn er omleidingsroutes en is er éénrichtingsverkeer:

  • Het verkeer vanaf de Dreeslaan naar ons gebied wordt omgeleid via de Langesteeg, de Vier-Morgenweg, de Krommesteeg, de Harnsesteeg naar de Maanderdijk;
  • Het verkeer naar de Dreeslaan wordt omgeleid vanaf de Maanderdijk via de Dijkgraaf en de Langesteeg naar de Dreeslaan.

Afvalinzameling
De kliko’s moeten door het éénrichtingsverkeer op de volgende wegen aan de rechterzijde van de weg worden gezet gezien vanuit de rijrichting:

  • Vier-Morgenweg: aan de oostkant bij de even nummers;
  • Krommesteeg, van Vier-Morgenweg tot Harnsesteeg: aan de noordkant;
  • Harnsesteeg: aan de oostkant bij de oneven nummers;
  • Maanderdijk tussen Harnsesteeg en Dijkgraaf (nrs. 7, 9(A) en 11 (A)): aan de noordkant van de weg (zijde van de A12) plaatsen;
  • Dijkgraaf: aan de westkant bij de even nummers van de weg plaatsen;
  • Maanderdijk 1(A): op de gebruikelijke wijze aan de weg plaatsen.

Bovenstaande informatie over afvalinzameling is niet in elke bewonersbrief opgenomen. De kruising van de Harnsesteeg met de Maanderdijk zal tevens worden afgesloten voor een periode van circa 3 weken. Deze afsluiting is nog niet gepland. Zie ook de Bewonersbrief afsluiting Maanderdijk van Heijmans.

We hopen dat U in het belang van veiligheid van alle bewoners Uw rijgedrag aanpast aan de veranderde omstandigheden.