Afsluiting kruising Maanderdijk / Harnsesteeg

Vanaf maandagochtend 14 september 2020, 07:00 uur is de kruising van de Maanderdijk met de Harnsesteeg volledig afgesloten. De Harnsesteeg is vanaf dat moment tijdelijk een doodlopende weg. De steeg is alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar vanaf de Krommesteeg (zuidzijde). Het doorgaande verkeer inclusief fietsers wordt omgeleid via de Dijkgraaf.

Eenrichtingsverkeer
Op de Vier-Morgenweg en de Krommesteeg is wel éénrichtingsverkeer. Vanwege de beperkte breedte van de wegen in combinatie met de fietsroute.

Meer informatie kunt u vinden in de bewonersbrief van Heijmans.